Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Radziłowie i Słuczu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-270/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Gmina: Radziłów

Wartość ogółem: 349080,2

Wydatki kwalifikowalne: 349080,2

Dofinansowanie: 349080,2

Dofinansowanie UE: 296718,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Radziłów

NIP beneficjenta: 7191544050

Kod pocztowy: 19-213

Miejscowość: Radziłów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

prawo jazdy wrocław urząd, konferencja 25.01 22, inwestycji i rozwoju, grabieniec 13 łódź, lęk pierwotny psychologia, plusb, czystopis, w razie w tekst, uzupełnij zapis tak aby był prawdziwy użyj znaku, zwrot kosztów, uzupełnienie braków formalnych wzór, pup przasnysz praca, poszczególnych

yyyyy