Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-038/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Gmina: Kluczbork

Wartość ogółem: 798707

Wydatki kwalifikowalne: 798707

Dofinansowanie: 798707

Dofinansowanie UE: 678900,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Kluczbork

NIP beneficjenta: 7511658419

Kod pocztowy: 46-200

Miejscowość: Kluczbork

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

akademia menadżera mśp, euro 2020 tabela pdf, ostatniej chwili 24 lubuskie, dofinansowanie na dzialalnosc, rzeczpospolita adres, wyjaśnij dlaczego udział poszczególnych typów elektrowni ma tak duże znaczenie, malczewskiego 51, kominiarz sierakowice, euro 92, fabryka pełna życia dąbrowa górnicza, zapisz podaną informacje używając pojęcia procentu, drewno z odzysku, jak wypełnić weksel in blanco, przykładowy biznes plan, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw ze środków ue, unia europejska powierzchnia

yyyyy