Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-025/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina:

Wartość ogółem: 96555,13

Wydatki kwalifikowalne: 96555,13

Dofinansowanie: 95106,8

Dofinansowanie UE: 82071,86

Nazwa beneficjenta: Centrum LIDER Aldona Krawczyk-Mil

NIP beneficjenta: 6431386355

Kod pocztowy: 41-500

Miejscowość: Chorzów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011

wyjaśnij z jakiego powodu niektórym informacjom nadaje się klauzulę, kursy językowe z funduszy unijnych 2018, dofinansowanie do szkolen, rodzaj wykształcenia, wskaż liczbę której 65 jest równe 130, wup lublin, obierz, rozwój społeczno gospodarczy, lgd toruń, flaga unijna, ppe.wrotapodlasia.pl, podział ang, opakowania ekologiczne przykłady, urząd pracy kępno oferty, pup świebodzin oferty pracy, 937 kzk gop, refulacja 2019

yyyyy