Poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Starachowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-012/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat starachowicki

Gmina: Starachowice

Wartość ogółem: 247350

Wydatki kwalifikowalne: 247350

Dofinansowanie: 247350

Dofinansowanie UE: 210247,5

Nazwa beneficjenta: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

NIP beneficjenta: 6640012038

Kod pocztowy: 27-200

Miejscowość: Starachowice

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat starachowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (inne niż góry, wyspy lub słabo i bardzo słabo zaludnione obszary)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/24/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

bezzwrotne dotację dla mikro i małych przedsiębiorców 2021, parkowa gołdap, igor sokołowski polsat, program operacyjny inteligentny rozwój, staż z urzędu pracy 2020, raj psotników, jak zapisać zakładki firefox, stalowa wola jednego serca, żyraków parafia, tablica małopolska, net bielecki cechy charakteru, zpsb stargard, dowborczyków 25, udziału, nabor kraśnik

yyyyy