Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-106/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki

Gmina: Gogolin

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Górażdże

NIP beneficjenta: 1990075574

Kod pocztowy: 47-316

Miejscowość: Górażdże

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

w.pl, jak napisac pismo urzedowe, urzad pracy pleszew, opiekunka dla seniora, mwc 2021, sprawdzenie nipu europejskiego, przetarg z wolnej ręki, małe, przyuczenie do zawodu osoby dorosłej, uczelnie państwowe warszawa

yyyyy