Postawmy na edukację w Gminie Wilkowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-065/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Wilkowice

Wartość ogółem: 291285

Wydatki kwalifikowalne: 291285

Dofinansowanie: 256330,8

Dofinansowanie UE: 247592,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Wilkowice

NIP beneficjenta: 9372632468

Kod pocztowy: 43-365

Miejscowość: Wilkowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/26/2015

badania przesiewowe w polsce 2018, instrumenty udziałowe, badanie gęstości rozmieszczenia receptorów w skórze w wybranych częściach, duża kropka, jaka litera najrzadziej występuje w języku polskim, dofinansowanie, pup swidnica, 5 województw z obostrzeniami, niegdysiejsze poszanowanie, dotacje na rozwój działalności, dofinansowanie na przebranżowienie, nfz zielona góra portal świadczeniodawcy, rośliny na ścianie, www czarnkow bs net pl, przykład wypełnionego us-2, dziennik urzedowy ue, dyskontowanie pomocy publicznej sse przykład, kursy maturalne dla dorosłych wrocław

yyyyy