Postęp to edukacja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-100/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Rajcza

Wartość ogółem: 648438

Wydatki kwalifikowalne: 648438

Dofinansowanie: 638711,43

Dofinansowanie UE: 551172,3

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy Rajcza

NIP beneficjenta: 5531746723

Kod pocztowy: 34-370

Miejscowość: Rajcza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

oświadczenie vat, grupa ludzi będących mniej więcej w tym samym wieku, pity 2014 gov, fundo pro, europa środkowa, przekwalifikowanie zawodowe po 30, cpr tekst, zlobek bialystok, ile wynosi renta na rzs, turek domy na sprzedaż

yyyyy