Poszerzamy horyzonty

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-127/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Hanna

Wartość ogółem: 121921,95

Wydatki kwalifikowalne: 121921,95

Dofinansowanie: 105510,95

Dofinansowanie UE: 89684,31

Nazwa beneficjenta: Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”/Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dańcach

NIP beneficjenta: 7181729859

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

pkn orlen sa, dofinansowanie covid dla firm, upoważnienie do podpisania umowy, telekomunikacja, urzad skarbowy logowanie, macedonia ukraina, sredniemiasta gov pl

yyyyy