Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-290/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Wiązowna

Wartość ogółem: 425481,23

Wydatki kwalifikowalne: 425481,23

Dofinansowanie: 381261,23

Dofinansowanie UE: 361659,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Wiązowna

NIP beneficjenta: 5320000234

Kod pocztowy: 05-462

Miejscowość: Wiązowna

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

anna maria antos, dolnośląskiego, urząd miasta siemianowice wydział komunikacji, rodzaje grup społecznych, na dobre i na złe odcinek 826, niebieski znak, liczba 26.4 jest o 20 większa od liczby a liczba a jest równa, bioton radar, ministerstwo pracy i polityki społecznej warszawa, 1.2 rpo mazowieckie, niw gov, pup staszów, urząd pracy gołdap, pandemia kłamstwa, dotacje na firmę, powrot do pracy

yyyyy