Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-055/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Słupsk

Gmina: M. Słupsk

Wartość ogółem: 1759510,88

Wydatki kwalifikowalne: 1759510,88

Dofinansowanie: 1759510,88

Dofinansowanie UE: 1495584,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Słupsk

NIP beneficjenta: 8391005507

Kod pocztowy: 76-200

Miejscowość: Słupsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski / Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

proces przekształcania gospodarki polegający na zwiększeniu udziału pracy maszyn, urząd pracy miechów, cennik usług budowlanych kujawsko-pomorskie 2021, przychodnia edukacja stalowa wola, czerwony kogut aleksandrów łódzki, choroby przewlekłe podlegające dofinansowaniu

yyyyy