POSZERZAMY HORYZONTY

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-043/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Stoczek Łukowski

Wartość ogółem: 501652,17

Wydatki kwalifikowalne: 501652,17

Dofinansowanie: 437857,17

Dofinansowanie UE: 426404,34

Nazwa beneficjenta: Gmina Stoczek Łukowski

NIP beneficjenta: 8252004409

Kod pocztowy: 21-450

Miejscowość: Stoczek Łukowski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

działka rybnik, wiatr w żagle, 2 pazdziernika, jak wyłączyć powiększenie ekranu, fundusz solidarnosciowy, projekty unijne dla szkół 2019, kantor dworzec wilenski, dominikanie poradnia, kiedy było euro w polsce

yyyyy