Poszerzyć horyzonty – szkoła pełniejszych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-237/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Lubomia

Wartość ogółem: 394773

Wydatki kwalifikowalne: 394773

Dofinansowanie: 394773

Dofinansowanie UE: 335557,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubomia/Zespół Szkół Ogólnokształcących w Syryni

NIP beneficjenta: 6472445310

Kod pocztowy: 44-361

Miejscowość: Syrynia

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/15/2010

Data zakończenia realizacji: 9/14/2012

cxl jaka to liczba, kompetencje, szkoła muzyczna krapkowice, urząd miasta barczewo, dotacja na własną działalność, dziennik ustaw 23 czerwca 2021, centrum aktywizacji zawodowej, sep do 1kv, gra dla seniora, dofinansowanie miejsca pracy, covid lubelskie, lgd puszcza knyszyńska

yyyyy