Potęga młodych umysłów – projekt rozwojowy szkół Gminy Skarszewy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-144/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina: Skarszewy

Wartość ogółem: 783685,8

Wydatki kwalifikowalne: 783685,8

Dofinansowanie: 666132,93

Dofinansowanie UE: 666132,93

Nazwa beneficjenta: Gmina Skarszewy/Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli

NIP beneficjenta: 5921568583

Kod pocztowy: 83-250

Miejscowość: Skarszewy

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański / Powiat tczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

ożywienie malowanego pejzażu wizerunkami osób zwierząt, przeanalizuj przykład na stronie 139, transport 1, pup lubartów, powiatowy urząd pracy bielsko-biała, wymarzone, 2lo wloclawek, na mapie numerami 1-7 oznaczono wybrane wielkie miasta indii, program euro, powiatowy urząd pracy jędrzejów, wp w polityce, warszawa hrebenne, 3 doby jaka to część bieżącego roku, ewidencja środków trwałych 2018 wzór, polmet kłodzko, male ogrodki, galicja gowork, urząd pracy puławy, wroc do mnie pdf, wojsławice ogród botaniczny, www.tablica

yyyyy