Potęga umysłów-program rozwojowy II LO im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-145/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 326870,32

Wydatki kwalifikowalne: 326870,32

Dofinansowanie: 277893,53

Dofinansowanie UE: 277839,77

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Biała Podlaska/Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

NIP beneficjenta: 5372038384

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

dom seniora małopolska, arkadiusz mizera, s17 oddanie, poseł po angielsku, plus zawiercie, bydgoszczy, druki gus, rozporządzenie marzec 2021, pyrzowice częstochowa a1, regionalne programy operacyjne w polsce, polska i litwa, wniosek przyklad, horyzontalna, statystyki osp 2021 kujawsko-pomorskie, nowy zawód, fuzje centryczne, 2,5 euro, przykładowe pytania komisji antymobbingowej, kryzys gospodarczy 2019, figura wklęsła

yyyyy