Potencjał tkwi w nas

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-049/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Gmina: Lisewo

Wartość ogółem: 83036,1

Wydatki kwalifikowalne: 83036,1

Dofinansowanie: 83036,1

Dofinansowanie UE: 70580,69

Nazwa beneficjenta: Gmina Lisewo

NIP beneficjenta: 8751488360

Kod pocztowy: 86-230

Miejscowość: Lisewo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

imiona 2018 gus, urząd pracy koluszki, bezpłatne szkolenia dla nauczycieli poznań, unia stare bogaczowice, fartuchy medyczne warszawa, pisanie wniosków o dotacje cena, gmina lipusz, urząd gminy rzepiennik strzyżewski, walidacja dokumentu, trzecią umowa zlecenie 2021, dofinansowanie działalności gospodarczej 2021, fundusz powierniczy co to, sondaż deliberatywny, sudop dofinansowanie, prosta animacja

yyyyy