Potrafię dużo, mogę więcej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-514/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 294800

Wydatki kwalifikowalne: 294800

Dofinansowanie: 294800

Dofinansowanie UE: 250580

Nazwa beneficjenta: Miasto Białystok/ Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku

NIP beneficjenta: 5420304637

Kod pocztowy: 15-950

Miejscowość: Białystok

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

światowy dzień ochrony środowiska 2021, 512 sobótka – wrocław rozkład jazdy, zwik ziębice, wzbogacenie kulturowe

yyyyy