Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-078/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Lipie

Wartość ogółem: 180000

Wydatki kwalifikowalne: 180000

Dofinansowanie: 180000

Dofinansowanie UE: 153000

Nazwa beneficjenta: Gmina Lipie

NIP beneficjenta: 5741065449

Kod pocztowy: 42-165

Miejscowość: Lipie

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

rozpędowski garbów, umowa poręczenia wzór, potencjalnych, panstwa na n, wniosek o emeryturę zus wzór wypełniony, obwodnica metropolitalna 2019, dotacje na działalność gospodarczą 2021, program do identyfikacji zdjęć, jak sprawdzić co jest na recepcie

yyyyy