Potrafię więcej i lepiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-225/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Ułęż

Wartość ogółem: 232070

Wydatki kwalifikowalne: 232070

Dofinansowanie: 206350

Dofinansowanie UE: 197259,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Ułęż/Publiczna Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych

NIP beneficjenta: 7162361743

Kod pocztowy: 08-504

Miejscowość: Ułęż

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012

pralnia żyrardów, likwidacja działalności gospodarczej 2014, gmina tuliszków, zamierzenie budowlane definicja, chorągiew podkarpacka, gdzie kupić leki na receptę bez recepty, wykluczenie z ryczałtu

yyyyy