Potrafię więcej – kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Sośnicowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-248/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Gmina: Sośnicowice

Wartość ogółem: 954438

Wydatki kwalifikowalne: 954438

Dofinansowanie: 954438

Dofinansowanie UE: 811272,3

Nazwa beneficjenta: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PARTNER

NIP beneficjenta: 8941008162

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

i liceum ogólnokształcące im tadeusza kościuszki, pozyczki nowe, zsp1 tbg, czy przecinek, promyk nadzieji 68, przeniesienie gniazdka elektrycznego bez kucia, wysokość drogi ewakuacyjnej, wrażliwy poeta krzyżówka, dłuższa, rozporządzenie rady ministrów z 10 marca 2021, przykładowy wniosek o dofinansowanie, urzad pracy siemiatycze, finansowanie fundacji, koszty działalności gospodarczej, nowy tomyśl praca, powiatowy urząd pracy lubaczów, ryszard pabian, szerokość podjazdu dla niepełnosprawnych, urząd miasta rybnik wydziały, abc bielsko biała

yyyyy