Powiat Strzelecki- równamy do najlepszych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-053/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina:

Wartość ogółem: 284110

Wydatki kwalifikowalne: 284110

Dofinansowanie: 284110

Dofinansowanie UE: 241493,5

Nazwa beneficjenta: Powiat Strzelecki

NIP beneficjenta: 7561812928

Kod pocztowy: 47-100

Miejscowość: Strzelce Opolskie

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014

powiatowy urząd pracy wieluń, nie ma jak, urząd pracy łańcut, kk skrot, urząd miasta poznań wydział działalności gospodarczej, najniżej leżącym elementem doliny jest, art 71 kk, euro 2021 tabela pdf

yyyyy