Powiedz Jasiu, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-007/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Głuchołazy

Wartość ogółem: 170898

Wydatki kwalifikowalne: 170898

Dofinansowanie: 145263,3

Dofinansowanie UE: 145263,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Głuchołazy

NIP beneficjenta: 7532382690

Kod pocztowy: 48-340

Miejscowość: Głuchołazy

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

art 202 4b, mapa podlasia z miastami, zielony zakątek nowa sól, grodzisk mazowiecki urząd miasta, raport tygodniowy, wzór uzasadnienia wniosku o dofinansowanie studiów, miasta dla rowerów, co to są kompetencje zawodowe, trzcinica

yyyyy