POZA HORYZONT – program rozwojowy dla uczniów gimnazjum w Łomnicy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-142/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Mysłakowice

Wartość ogółem: 82170

Wydatki kwalifikowalne: 82170

Dofinansowanie: 82170

Dofinansowanie UE: 69844,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Mysłakowice

NIP beneficjenta: 6110111181

Kod pocztowy: 58-533

Miejscowość: Mysłakowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

urząd wojewódzki poznań kontakt, significant, policja stalowa wola, www wzp pl, dotacje do firmy 2021, mieszkania do wynajęcia bez kaucji racibórz, powiatowy urząd pracy w łodzi, operacja zmiany płci cena 2020, ocena opłacalności inwestycji przykład, najczęstsze strategie harmonogramowania to, prawo jazdy z urzędu pracy 2018, bo lublin

yyyyy