„Poza horyzont wiedzy” w Publicznym Gimnazjum w Wilkowie – Osiedlu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-147/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja

Wartość ogółem: 90048,17

Wydatki kwalifikowalne: 90048,17

Dofinansowanie: 90048,17

Dofinansowanie UE: 76540,94

Nazwa beneficjenta: Gmina Złotoryja

NIP beneficjenta: 6941566122

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Złotoryja

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

małe koparki, za głosem serca odc 177, skróty państw europejskich, rozporządzenie covid grudnia 2021, grants niebieski

yyyyy