Pozalekcyjna Akademia Kompetencji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-239/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Wisznice

Wartość ogółem: 391397,28

Wydatki kwalifikowalne: 391397,28

Dofinansowanie: 391397,28

Dofinansowanie UE: 332687,69

Nazwa beneficjenta: Powiat Bialski

NIP beneficjenta: 5372342952

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2012

stacja diagnostyczna karczew, wwwn, starostwo powiatowe żyrardów, nowe kryteria w pomocy społecznej od 2022, świat płyt żyrardów, dochód, ile trwa euro 2021, informacje podkarpackie, co to jest państwo, rozporządzenie rady ministrów z dnia 11 marca 2021, lekarz medycyny pracy jarocin, jak zmienic przegladarke na laptopie, opisz trzy warunki prowadzenia skutecznych negocjacji, gov pl urząd skarbowy, przedszkole pysznica

yyyyy