POZIOMKOWO – ciekawa przygoda naszych dzieci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-143/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Gmina: Kosakowo

Wartość ogółem: 239045

Wydatki kwalifikowalne: 239045

Dofinansowanie: 203188,25

Dofinansowanie UE: 172710,01

Nazwa beneficjenta: Poziomkowo – Anna Bednarz

NIP beneficjenta: 9570688535

Kod pocztowy: 81-198

Miejscowość: Mosty

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/29/2013

Data zakończenia realizacji: 6/28/2015

wykres przedstawia udział poszczególnych rodzajów transportu, gdzie znajde nr pozwolenia na budowę, high note 3 odpowiedzi pdf, montaż opasek drzwiowych youtube, ukraina krzemieniec, roczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli 2017, o ile złotych obniżono ceny poszczególnych towarów, dofinansowanie na warsztat samochodowy 2021, na sygnale odcinek 351, urząd miasta szczecin prawo jazdy, t mobile faktura szczegółowa, uzdrowisko w woj świętokrzyskim

yyyyy