Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-996/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 134407,9

Wydatki kwalifikowalne: 134407,9

Dofinansowanie: 120867,9

Dofinansowanie UE: 102737,72

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”

NIP beneficjenta: 5423078928

Kod pocztowy: 15-665

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

umowa o podział majątku wspólnego wzór doc, projekt monte 2, siłownia na powietrzu lublin, ciasto nowoczesne, centrum zdrowia rewital bytom, zs1 kraśnik, powrót do pracy po udarze

yyyyy