Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-118/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Gmina: M. Zabrze

Wartość ogółem: 1938700,4

Wydatki kwalifikowalne: 1938700,4

Dofinansowanie: 1938700,4

Dofinansowanie UE: 1647895,34

Nazwa beneficjenta: Miasto Zabrze

NIP beneficjenta: 6482743351

Kod pocztowy: 41-800

Miejscowość: Zabrze

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

wyszukiwanie działalności gospodarczej, drugi urząd skarbowy lublin zasięg terytorialny, www.nfosigw.gov.pl, co zrobić żeby okres był krótszy, art 96 ust 9 pkt 2, urząd wojewódzki lublin praca, ministerstwo finansów departamenty, wyznacz ze wzoru wskazaną wielkość k=1/4a, kurka wodna productions spółka z o.o.

yyyyy