Poznasz, zrozumiesz,polubisz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-019/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Gmina: Wilków

Wartość ogółem: 50000

Wydatki kwalifikowalne: 50000

Dofinansowanie: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

Nazwa beneficjenta: Gmina Wilków

NIP beneficjenta: 7521359196

Kod pocztowy: 46-113

Miejscowość: Wilków

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/10/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

administracja niezespolona przykłady, żłobek raszyn, rpsl.04.01.03-iz.01-24-199/17, weksel własny in blanco wzór, oświadczenie o niestosowaniu rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r, metoda taylora, seedia, wzór odwołania od decyzji zus z omówieniem, stypendia mcp, jakub lechowicz arp, zus познань, centra handlowe w polsce, zawud, zielony zakątek, europejski fundusz na rzecz uchodźców, budowa drogi s5 poznań wrocław sky, domy warminsko mazurskie

yyyyy