Poznawanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-017/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Gmina: Wyry

Wartość ogółem: 1132990

Wydatki kwalifikowalne: 1132990

Dofinansowanie: 1115995,15

Dofinansowanie UE: 963041,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Wyry

NIP beneficjenta: 6461014931

Kod pocztowy: 43-175

Miejscowość: Wyry

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

kup za 2018, dotacje na maszyny rolnicze, dotacje unijne 2022 na rozwój firmy, zasady listu, obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu 2020, smolna 38 narkotyki, ciekawe miejsca do odwiedzenia w polsce, mistrzowie zabawy mielec, szansa na sukces logo, wzór na upoważnienie, pup biłgoraj praca, zachodniopomorskie rpo, usługi budowlane pomorskie, w trakcie realizacji po angielsku, mzbiornik.com, dofinansowanie do pieca 2018 podkarpackie, gaz projekt, rozszerzenie działalności gospodarczej, pup lublin, obwodnica włoszczowy, europejski fundusz

yyyyy