Pozwól mi działać a zrozumiem – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Przemyślu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-413/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Przemyśl

Gmina: M. Przemyśl

Wartość ogółem: 201160,83

Wydatki kwalifikowalne: 201160,83

Dofinansowanie: 201160,83

Dofinansowanie UE: 170986,71

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Przemyśl

NIP beneficjenta: 7952319592

Kod pocztowy: 37-700

Miejscowość: Przemyśl

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Przemyśl / Powiat przemyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

zespół szkół nr 1 w opolu lubelskim, powiatowy urząd pracy w rzeszowie, pkb na mieszkańca, fundusz odbudowy dla polski wstrzymany, współczynnik wydatku przelewu, 500pln to eur, jak opracować ankietę, najmniejsze miasto w polsce 2020, jak należy odnosić się do osób które różnią, władza wdrażająca, promyk nadziei 64

yyyyy