Pracuję na lepszy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-220/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Opole Lubelskie

Wartość ogółem: 222617,81

Wydatki kwalifikowalne: 222617,81

Dofinansowanie: 222617,81

Dofinansowanie UE: 189225,14

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa w Wandalinie

NIP beneficjenta: 7171729415

Kod pocztowy: 24-300

Miejscowość: Opole Lubelskie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/2/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

przede wszytskim, urząd pracy chełm, kurs fu, gops janowiec, time for wax wileńska, pełnomocnictwo szczególne – wzór wypełniony, fundusz powierniczy co to, prowadzenie firmy w polsce, praca krapkowice pup, urząd pracy giżycko praca

yyyyy