Pracujemy na naszą przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-121/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Sępólno Krajeńskie

Wartość ogółem: 281892,69

Wydatki kwalifikowalne: 281892,69

Dofinansowanie: 239608,79

Dofinansowanie UE: 239608,79

Nazwa beneficjenta: Gmina Sepólno Krajeńskie

NIP beneficjenta: 5040013744

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

wsjp pl, ktory car kupil lazienki krolewskie, wolne mieszkania w görlitz, dofinansowanie z ue, dofinansowanie do kursów dla osób pracujących 2021, tekst dzienny 2017, opole ilość mieszkańców, celowe utrudnianie komuś realizacji planów, saldo definicja, plan finansowy nfz, przejścia graniczne polska białoruś, stalbud hrubieszów, spi.gov.pl, dom opieki jaworzno, różnica wzrostu wizualizacja, wsparcie dla gastronomii

yyyyy