Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-242/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Kozy

Wartość ogółem: 187440

Wydatki kwalifikowalne: 187440

Dofinansowanie: 187440

Dofinansowanie UE: 159324

Nazwa beneficjenta: Gmina Kozy

NIP beneficjenta: 9372653016

Kod pocztowy: 43-340

Miejscowość: Kozy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

unijne, europejska karta małych przedsiębiorstw, 136 dni po 29 kwietnia, iok, wrpo 1.2, tarcza czerwiec 2021, gorzów wielkopolski, lubuskie, ogród sensoryczny wyposażenie, agencja doradztwa rolniczego, tymniemniej, zs1 kraśnik, otwarcie siłowni 2021, felgi rolnicze 16 do wozu

yyyyy