„Privisa” przygoda z przedszkolem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-100/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Gmina: Przywidz

Wartość ogółem: 232449,32

Wydatki kwalifikowalne: 232449,32

Dofinansowanie: 197581,92

Dofinansowanie UE: 167944,63

Nazwa beneficjenta: Punkt Przedszkolny „Wróżkolandia”

NIP beneficjenta: 5911554958

Kod pocztowy: 83-047

Miejscowość: Przywidz

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: bez szczególnej formy prawnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

sochacki i jakubas, autostrada a2 warszawa mińsk, kościoły i związki wyznaniowe w polsce, zatrudnienie pracownika z dozorem elektronicznym, pup pasłęk, zso lodygowice, egfr wg mdrd, fundacja rozwoju gminy zelów

yyyyy