Program dla sukcesu Gimnazjum w Lewinie Kłodzkim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-025/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Lewin Kłodzki

Wartość ogółem: 137689,2

Wydatki kwalifikowalne: 137689,2

Dofinansowanie: 137689,2

Dofinansowanie UE: 117035,82

Nazwa beneficjenta: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

NIP beneficjenta: 8840034672

Kod pocztowy: 58-112

Miejscowość: Grodziszcze

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

oświadczenie do vat-r wzór, cityfit rezygnacja, równość 5 5 5 5 5 m + = − zachodzi dla, państwo trzecie, k76 diagnoza, o sobie, dworzec reda, działki letniskowe pomorskie, karoaty, 3 miejsce euro 2021, osobowych, studio energia rybnik grafik, portal sądów apelacji poznańskiej

yyyyy