Program dla sukcesu Gimnazjum w Wykrotach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-128/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Nowogrodziec

Wartość ogółem: 131072,9

Wydatki kwalifikowalne: 131072,9

Dofinansowanie: 131072,9

Dofinansowanie UE: 111411,97

Nazwa beneficjenta: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

NIP beneficjenta: 8840034672

Kod pocztowy: 58-112

Miejscowość: Grodziszcze

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/13/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

agenda 2030 cele, g1 skawina, łącznik w tekście, dofinansowanie z pup tarcza, s 17 otwarcie, blog prezesa, dofinansowanie na domki letniskowe 2022, dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności 2021, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak sprawdzić numer recepty, wniosek o opiekę covid, pup krapkowice, urzad pracy zlotow, lit kurs, ruch ciągły puławy, bartek kulita fotograf, miltimedia

yyyyy