Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-091/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Korfantów

Wartość ogółem: 73320

Wydatki kwalifikowalne: 73320

Dofinansowanie: 73320

Dofinansowanie UE: 62322

Nazwa beneficjenta: Gmina Korfantów

NIP beneficjenta: 7532382709

Kod pocztowy: 48-317

Miejscowość: Korfantów

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

16 ton tekst, korytarze transportowe w polsce, gopr ustrzyki górne, w gospodarce pl, pfron termin, wiejskie życia, definicja rozwoju, krajowy program kolejowy, rolnik gorzów, mjwpu, ile stron ma latarnik, platforma arimr, politycy pl, spółdzielnia mieszkaniowa pisz, wojewódzki urząd pracy wrocław, moviestarplanet producent, mieszkania chronione jak otrzymać, przejścia graniczne polska-ukraina mapa, anna rodak

yyyyy