Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-094/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Otmuchów

Wartość ogółem: 79109,46

Wydatki kwalifikowalne: 79109,46

Dofinansowanie: 79109,46

Dofinansowanie UE: 67243,04

Nazwa beneficjenta: Gmina Otmuchów

NIP beneficjenta: 7532388623

Kod pocztowy: 48-385

Miejscowość: Otmuchów

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

wer olsztyn, co to metryczka, studia w szczecinie, radio złote przeboje zamość, rolnik ostróda, przykładowe sprawozdanie opiekuna prawnego, zs w kostomłotach, scorpio poland krzysztof sinkiewicz, zniewolona odcinek 61 62 63, mzk walbrzych, dofinansowanie na zatrudnienie pracownika z urzędu pracy 2022, jak zrobić pana stopka, moduł praca.gov.pl, kurs euro 21.12.2021, chrome nie otwiera stron

yyyyy