Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Dzikowiec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-036/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Dzikowiec

Wartość ogółem: 180000

Wydatki kwalifikowalne: 180000

Dofinansowanie: 180000

Dofinansowanie UE: 153000

Nazwa beneficjenta: Gmina Dzikowiec

NIP beneficjenta: 8141573676

Kod pocztowy: 36-122

Miejscowość: Dzikowiec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013

promocja png, ncbr oferty pracy, projekt słoneczna polana, platforma edukacyjna podlaska, ten którego pragnę pdf, rancho fiesta agroturystyka, stan wyjątkowy – definicja, kapitał pracujacy, technikum gastronomiczne bytom, sprawozdanie z zamówień publicznych 2020 wzór, płytkość idei krzyżówka, dokument ro, wnioski o dopłaty 2022, szewc dąbrowa górnicza, w kat

yyyyy