Program niwelowania dysproporcji edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Przecław

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-163/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Przecław

Wartość ogółem: 734591,5

Wydatki kwalifikowalne: 734591,5

Dofinansowanie: 734591,5

Dofinansowanie UE: 624402,78

Nazwa beneficjenta: Gmina Przecław

NIP beneficjenta: 8171979911

Kod pocztowy: 39-320

Miejscowość: Przecław

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

jak obliczyć spadek obrotów, luw lublin, docelowa, fundacja rozwoju gminy zelów, powiatowy urząd pracy chojnice, bursa wrocław trzemeska, urzad pracy kołobrzeg, dionizosa 7, sklep zoologiczny galeria północna, obwodnica kłodzka zdjęcia, ewaluacja zajęć przykłady, pomyśl, kim gorzow, pułtuszczak.pl, organy scigania, dlatego też przecinek, tramwaj 6 katowice

yyyyy