Program Rozwojowy Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-330/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Skołyszyn

Wartość ogółem: 199998,75

Wydatki kwalifikowalne: 199998,75

Dofinansowanie: 175998,9

Dofinansowanie UE: 169998,94

Nazwa beneficjenta: Gmina Skołyszyn/Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym

NIP beneficjenta: 6852227921

Kod pocztowy: 38-242

Miejscowość: Skołyszyn

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

obwodnica wielunia, usługi rozwojowe, małe, pożyczka płynnościowa łódzkie, kielce liczba ludności, projektodawca który potrafi przekonać innych do działania, instrument finansowy o charakterze udziałowym, polska droga do unii europejskiej, praca krosno odrzanskie, gsu bytom, logo jpg, zdjęcie miasta, literalnie bez limitu, euro 2021 grupa, kolonoskopia koszalin, wniosek o weryfikację wartości nieruchomości wzór, dotacje unijne na agroturystykę 2019, ktory car kupil lazienki krolewskie, opłaca, 206 łagów kielce, konferencja 5 stycznia

yyyyy