Program Rozwojowy Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach – Wsparcie uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i opieki pedagogiczno-psychologicznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-150/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Czernica

Wartość ogółem: 604878,24

Wydatki kwalifikowalne: 604878,24

Dofinansowanie: 604878,24

Dofinansowanie UE: 514146,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Czernica

NIP beneficjenta: 9121101093

Kod pocztowy: 55-003

Miejscowość: Czernica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011

o, ratunek bez barier, dofinansowanie ue, rodzaje lasek ortopedycznych, szpital na peryferiach nowa generacja ile odcinków, zsp chełm śląski, 33 322 korzenna, rodzaje średnich, filtr hw-302 kolejność wkładów, operator narodowy internetu, przedkładać synonim, wskaźnik inteligencji krzyżówka, bydgoszcz, m. bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, polska, pomoc w dofinansowaniach, konto ważne rok plus, pfron ustawa, gorsi, wzór listu po angielsku, słownik poprawnej polszczyzny pdf, w oparciu o

yyyyy