Program rozwojowy Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-004/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Dziadowa Kłoda

Wartość ogółem: 542656

Wydatki kwalifikowalne: 542656

Dofinansowanie: 542656

Dofinansowanie UE: 461257,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Dziadowa Kłoda

NIP beneficjenta: 9111777386

Kod pocztowy: 56-504

Miejscowość: Dziadowa Kłoda

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/22/2012

czcionki szeryfowe i bezszeryfowe, eko skarbimierz, światła tworzą korytarze tekst, nabór 2019, wyjście ewakuacyjne przepisy, r pop, pup ełk praca, przedsiebiorcy otwieraja biznesy, wer pl, elektryk samochodowy jaworzno dąbrowa narodowa, tablica tyflograficzna, urząd miasta i gminy skawina, definicja zycia, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

yyyyy