Program Rozwojowy Zespołu Szkół w Warzycach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-978/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Jasło

Wartość ogółem: 645026,23

Wydatki kwalifikowalne: 645026,23

Dofinansowanie: 645026,23

Dofinansowanie UE: 548272,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Jasło – Zespół Szkół w Warzycach

NIP beneficjenta: 6852180183

Kod pocztowy: 38-200

Miejscowość: Jasło

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

dwup rpo, mops wlodawa, partner 351 instrukcja, kluczborska 33, prośba list do sponsora o wsparcie finansowe wzór, krus dąbrowa tarnowska, ministerstwo energii wnioski, ile powiatów i ile miast jest w województwie w którym mieszkasz, firmy budowlane małopolskie

yyyyy