Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-072/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Gmina: Sanok

Wartość ogółem: 1708494,69

Wydatki kwalifikowalne: 1708494,69

Dofinansowanie: 1682696,42

Dofinansowanie UE: 1452220,49

Nazwa beneficjenta: Gmina Sanok

NIP beneficjenta: 6871783356

Kod pocztowy: 38-500

Miejscowość: Sanok

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

agresja hybrydowa, zeby nazwy, prografix, kalkulacja przychodów i kosztów biznesplan, system apelacji krakowskiej, na temat pl wiadomosci, niskooprocentowane pożyczki z funduszy unijnych 2019, senatorowie z małopolski, infrastruktura kolejowa, nowa perspektywa unijna, powiatowy urząd pracy malbork, iwano frankowsk ukraina mapa, 63-400 ostrów wielkopolski, wiadomos, druk zaliczki pdf, skala tinetti, raport dostępności

yyyyy