Program rozwoju SLO w Głogowie Małopolskim.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-341/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1203388,23

Wydatki kwalifikowalne: 1203388,23

Dofinansowanie: 1203388,23

Dofinansowanie UE: 1022880

Nazwa beneficjenta: Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim

NIP beneficjenta: 5170022279

Kod pocztowy: 36-060

Miejscowość: Głogów Małopolski

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

projekty podwórek z kostki brukowej, umowa o wspolpracy, aneta kowalewska, wzór promesy, projektu, szybkie pociagi polska, niepelnosprawny po ang, jak się pisze lepszy, eureka technology park, ogród sensoryczny wyposażenie

yyyyy