Program Rozwoju Szkoły Podstawowej w Stykowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-243/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 226224

Wydatki kwalifikowalne: 226224

Dofinansowanie: 196044

Dofinansowanie UE: 192290,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Głogów Małopolski – Szkoła Podstawowa w Stykowie

NIP beneficjenta: 8133073284

Kod pocztowy: 36-060

Miejscowość: Styków

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

pup infolinia, jednoosobową działalność gospodarczą w polsce a praca za granicą 2021, rozporządzenie ue, sławomir sieradzki, kswp, gmina góra 56-200, zainwestuj, otwieranie działalności gospodarczej 2018, www.starachowice, centrum kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych, urzad marszałkowski rzeszow, frazowanie tekstu przykłady, firefox nie wyświetla stron, fundusz zdrowia poznań, przesłuchanie świadka na policji w miejscu zamieszkania

yyyyy