Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-124/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 5932143,96

Wydatki kwalifikowalne: 5932143,96

Dofinansowanie: 5932143,96

Dofinansowanie UE: 5042322,37

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Opolskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Departament Edukacji i Rynku Pracy

NIP beneficjenta: 7542549660

Kod pocztowy: 45-082

Miejscowość: Opole

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011

szkolenia unijne 2021, świętokrzyskie praca, montessori żłobek, rozwiązanie umowy z dniem jak rozumieć, ankieta ewaluacyjna dla uczniów – oceniająca pracę nauczyciela, jak otworzyć prywatne przedszkole dotacje, krajowe centrum innowacji pruszcz gdański opinie, rdzeń mocy inkubatora, ośrodek rozwoju edukacji, p lus, kurs języka angielskiego kraków bezpłatny, podstawowy dokument uprawniający do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, expo 2015 w mediolanie, działalność pozarolnicza 2018 warunki, cenowo, za głosem serca odc 138

yyyyy