PROGRAMY INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-501/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Gmina: Łomża

Wartość ogółem: 180000

Wydatki kwalifikowalne: 180000

Dofinansowanie: 180000

Dofinansowanie UE: 153000

Nazwa beneficjenta: Gmina Łomża

NIP beneficjenta: 7181268329

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/15/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

firmy krakow, wpływy pieniężne w gospodarce państwa, dotacje unijne podkarpackie 2021, urząd pracy w gryfinie, portret stanisława augusta z klepsydrą, promyk nadziei 133, członek zarządu po angielsku, kamienica w rybniku, kociuba narzędzia, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zamość, pup myślenice

yyyyy