Programy rozwojowe szansą dla Gimnazjalistów z Gminy Bądkowo.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-071/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Bądkowo

Wartość ogółem: 178500,51

Wydatki kwalifikowalne: 178500,51

Dofinansowanie: 151725,43

Dofinansowanie UE: 151725,43

Nazwa beneficjenta: Gmina Bądkowo

NIP beneficjenta: 8911622058

Kod pocztowy: 87-704

Miejscowość: Bądkowo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

firefox nie wyświetla stron, spółdzielnia mieszkaniowa centrum bytom, rynek szczytno, dofinansowanie do dzialek rod, pożyczka na już, ckpś, kierownik rowerowy, żłobek nr 9 lublin, baza konkurencyjności funduszy europejskich, terminy urzędowe dni robocze czy kalendarzowe, na podstawie informacji z podręcznika wykreśl zdania nieprawdziwe, kwestie, urzad pracy szamotuły, szyba zespolona na wymiar kalkulator, biznes przyszlosci, odpady wielkogabarytowe olkusz 2022

yyyyy